جزئیات خبر
14شهریور 1397

11:35 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی مازندران

  • برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید