جزئیات خبر
14شهریور 1397

12:17 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری جلسه كميته پيش‌آگاهي با محوریت مگس ميوه مديترانه اي

  • برگزاری جلسه كميته پيش‌آگاهي با محوریت مگس ميوه مديترانه اي
  • برگزاری جلسه كميته پيش‌آگاهي با محوریت مگس ميوه مديترانه اي
  • برگزاری جلسه كميته پيش‌آگاهي با محوریت مگس ميوه مديترانه اي
  • برگزاری جلسه كميته پيش‌آگاهي با محوریت مگس ميوه مديترانه اي
  • برگزاری جلسه كميته پيش‌آگاهي با محوریت مگس ميوه مديترانه اي
  • برگزاری جلسه كميته پيش‌آگاهي با محوریت مگس ميوه مديترانه اي
  • برگزاری جلسه كميته پيش‌آگاهي با محوریت مگس ميوه مديترانه اي

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید