جزئیات خبر
15شهریور 1397

07:01 - مدیرکل دفتر آبیاری تحت فشار وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد

اجرای سامانه نوین آبیاری در 280 هزار هکتار از اراضی کشور

اجرای سامانه نوین آبیاری در 280 هزار هکتار از اراضی کشور

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید