جزئیات خبر
18شهریور 1397

23:50 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

ردیابی ، مشاهده و کنترل مگس میوه مدیترانه در گلوگاه

ردیابی ، مشاهده و کنترل مگس میوه مدیترانه در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید