جزئیات خبر
19شهریور 1397

08:17 - در راستای بازدید و سرکشی از جهاد کشاورزی شهرستان ها انجام شد؛

بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار

  • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار
  • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید