جزئیات خبر
19شهریور 1397

12:37 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

برگزاری جلسه شورای راهبردی و نظارت بر عملیات طرح کنترل بیولوژیک آفات و هزینه کرد اعتبارات یارانه ای

  • برگزاری جلسه شورای راهبردی و نظارت بر عملیات طرح کنترل بیولوژیک آفات و هزینه کرد اعتبارات یارانه ای
  • برگزاری جلسه شورای راهبردی و نظارت بر عملیات طرح کنترل بیولوژیک آفات و هزینه کرد اعتبارات یارانه ای
  • برگزاری جلسه شورای راهبردی و نظارت بر عملیات طرح کنترل بیولوژیک آفات و هزینه کرد اعتبارات یارانه ای
  • برگزاری جلسه شورای راهبردی و نظارت بر عملیات طرح کنترل بیولوژیک آفات و هزینه کرد اعتبارات یارانه ای
  • برگزاری جلسه شورای راهبردی و نظارت بر عملیات طرح کنترل بیولوژیک آفات و هزینه کرد اعتبارات یارانه ای

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید