جزئیات خبر
21شهریور 1397

08:55 - گزارش تصویری

نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر

 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر
 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر
 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر
 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر
 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر
 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر
 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر
 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر
 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر
 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر
 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر
 • نشست صمیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با کارکنان جهاد کشاورزی بهشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید