جزئیات خبر
24شهریور 1397

14:33 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران

 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران
 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران
 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران
 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران
 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران
 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران
 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران
 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران
 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران
 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران
 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران
 • دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور با استاندار و شهرک های کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید