جزئیات خبر
26شهریور 1397

08:40 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری جلسه صدور مجوز چاه های کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری در سازمان جهاد کشاورزی مازندران

  • برگزاری جلسه صدور مجوز چاه های کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه صدور مجوز چاه های کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه صدور مجوز چاه های کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه صدور مجوز چاه های کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه صدور مجوز چاه های کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری در سازمان جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه صدور مجوز چاه های کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری در سازمان جهاد کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید