جزئیات خبر
25شهریور 1397

13:34 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

قرارداد کشت کلزا در 150 هکتار از اراضی گلوگاه

قرارداد کشت کلزا در 150 هکتار از اراضی گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید