جزئیات خبر
1مهر 1397

12:24 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر

 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری گردهمایی و مراسم تجلیل از سربازان سازندگی جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید