جزئیات خبر
2مهر 1397

12:00 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری جلسه شورای مشورتی و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی + تصاویر

 • برگزاری جلسه شورای مشورتی و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی + تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای مشورتی و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی + تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای مشورتی و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی + تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای مشورتی و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی + تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای مشورتی و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی + تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای مشورتی و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی + تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای مشورتی و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی + تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای مشورتی و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی + تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای مشورتی و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی + تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای مشورتی و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید