جزئیات خبر
2مهر 1397

10:43 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

آغاز کشت شبدر در اراضی شالیزاری گلوگاه / پیش بینی برداشت 32 هزار تنی

آغاز کشت شبدر در اراضی شالیزاری گلوگاه / پیش بینی برداشت 32 هزار تنی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید