جزئیات خبر
2مهر 1397

11:58 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری شصت و یکمین جلسه ویدئو کنفرانس کمیته فنی گندم کشور همزمان در مازندران

  • برگزاری شصت و یکمین جلسه ویدئو کنفرانس کمیته فنی گندم کشور همزمان در مازندران
  • برگزاری شصت و یکمین جلسه ویدئو کنفرانس کمیته فنی گندم کشور همزمان در مازندران
  • برگزاری شصت و یکمین جلسه ویدئو کنفرانس کمیته فنی گندم کشور همزمان در مازندران
  • برگزاری شصت و یکمین جلسه ویدئو کنفرانس کمیته فنی گندم کشور همزمان در مازندران
  • برگزاری شصت و یکمین جلسه ویدئو کنفرانس کمیته فنی گندم کشور همزمان در مازندران
  • برگزاری شصت و یکمین جلسه ویدئو کنفرانس کمیته فنی گندم کشور همزمان در مازندران
  • برگزاری شصت و یکمین جلسه ویدئو کنفرانس کمیته فنی گندم کشور همزمان در مازندران
  • برگزاری شصت و یکمین جلسه ویدئو کنفرانس کمیته فنی گندم کشور همزمان در مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید