جزئیات خبر
3مهر 1397

13:30 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

برگزاری 97 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد

  • برگزاری 97 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 97 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 97 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 97 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 97 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 97 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 97 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 97 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 97 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید