جزئیات خبر
9مهر 1397

18:55 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

قرارداد کشت کلزا در 1500 هکتار از اراضي شهرستان گلوگاه

قرارداد کشت کلزا در 1500 هکتار از اراضي شهرستان گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید