جزئیات خبر
21مهر 1397

08:40 - مدیر جهاد کشاورزی نور خبر داد

ردیابی مگس میوه مدیترانه ای در 750 هکتار از باغ های نور

ردیابی مگس میوه مدیترانه ای در 750 هکتار از باغ های نور

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید