جزئیات خبر
18مهر 1397

13:14 - مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر

جشنواره اقوام عشایری و ملی مرکبات در قائم شهر برگزار می شود.

 • جشنواره اقوام عشایری و ملی مرکبات در قائم شهر برگزار می شود.
 • جشنواره اقوام عشایری و ملی مرکبات در قائم شهر برگزار می شود.
 • جشنواره اقوام عشایری و ملی مرکبات در قائم شهر برگزار می شود.
 • جشنواره اقوام عشایری و ملی مرکبات در قائم شهر برگزار می شود.
 • جشنواره اقوام عشایری و ملی مرکبات در قائم شهر برگزار می شود.
 • جشنواره اقوام عشایری و ملی مرکبات در قائم شهر برگزار می شود.
 • جشنواره اقوام عشایری و ملی مرکبات در قائم شهر برگزار می شود.
 • جشنواره اقوام عشایری و ملی مرکبات در قائم شهر برگزار می شود.
 • جشنواره اقوام عشایری و ملی مرکبات در قائم شهر برگزار می شود.
 • جشنواره اقوام عشایری و ملی مرکبات در قائم شهر برگزار می شود.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید