جزئیات خبر
21مهر 1397

08:15 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری هشتمین جلسه میز خدمت مشترک با بانک های عامل + تصاویر

  • برگزاری هشتمین جلسه میز خدمت مشترک با بانک های عامل + تصاویر
  • برگزاری هشتمین جلسه میز خدمت مشترک با بانک های عامل + تصاویر
  • برگزاری هشتمین جلسه میز خدمت مشترک با بانک های عامل + تصاویر
  • برگزاری هشتمین جلسه میز خدمت مشترک با بانک های عامل + تصاویر
  • برگزاری هشتمین جلسه میز خدمت مشترک با بانک های عامل + تصاویر
  • برگزاری هشتمین جلسه میز خدمت مشترک با بانک های عامل + تصاویر
  • برگزاری هشتمین جلسه میز خدمت مشترک با بانک های عامل + تصاویر
  • برگزاری هشتمین جلسه میز خدمت مشترک با بانک های عامل + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید