جزئیات خبر
22مهر 1397

07:50 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از سومین حلسه توسعه کشت کلزا خبر می‎‌‌دهد

کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است

 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است
 • کشت کلزا کم‌آب بر و دارای صرفه اقتصادی بالایی است

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید