جزئیات خبر
24مهر 1397

20:15 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

قرارداد کشت کلزا در 3100 هکتار از اراضي زراعي شهرستان گلوگاه

قرارداد کشت کلزا در 3100 هکتار از اراضي زراعي شهرستان گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید