جزئیات خبر
25مهر 1397

10:20 - مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی سازمان:

کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر

 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربیان و مشاوران کسب و کار و کارآفرینی با الگوی استاندارد LNSIE در مازندران برگزار شد+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید