جزئیات خبر
25مهر 1397

14:44 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

جشنواره ملی برنج در مازندران برگزار می شود/ جلسه هماهنگی برگزار شد +تصاویر

  • جشنواره ملی برنج در مازندران برگزار می شود/ جلسه هماهنگی برگزار شد +تصاویر
  • جشنواره ملی برنج در مازندران برگزار می شود/ جلسه هماهنگی برگزار شد +تصاویر
  • جشنواره ملی برنج در مازندران برگزار می شود/ جلسه هماهنگی برگزار شد +تصاویر
  • جشنواره ملی برنج در مازندران برگزار می شود/ جلسه هماهنگی برگزار شد +تصاویر
  • جشنواره ملی برنج در مازندران برگزار می شود/ جلسه هماهنگی برگزار شد +تصاویر
  • جشنواره ملی برنج در مازندران برگزار می شود/ جلسه هماهنگی برگزار شد +تصاویر
  • جشنواره ملی برنج در مازندران برگزار می شود/ جلسه هماهنگی برگزار شد +تصاویر
  • جشنواره ملی برنج در مازندران برگزار می شود/ جلسه هماهنگی برگزار شد +تصاویر
  • جشنواره ملی برنج در مازندران برگزار می شود/ جلسه هماهنگی برگزار شد +تصاویر
  • جشنواره ملی برنج در مازندران برگزار می شود/ جلسه هماهنگی برگزار شد +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید