جزئیات خبر
28مهر 1397

17:37 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری جلسه هماهنگی ششمین جشنواره گل و گیاه بابل/ جشنواره اسفندماه برگزار می شود+ تصاویر

  • برگزاری جلسه هماهنگی ششمین جشنواره گل و گیاه بابل/ جشنواره اسفندماه برگزار می شود+ تصاویر
  • برگزاری جلسه هماهنگی ششمین جشنواره گل و گیاه بابل/ جشنواره اسفندماه برگزار می شود+ تصاویر
  • برگزاری جلسه هماهنگی ششمین جشنواره گل و گیاه بابل/ جشنواره اسفندماه برگزار می شود+ تصاویر
  • برگزاری جلسه هماهنگی ششمین جشنواره گل و گیاه بابل/ جشنواره اسفندماه برگزار می شود+ تصاویر
  • برگزاری جلسه هماهنگی ششمین جشنواره گل و گیاه بابل/ جشنواره اسفندماه برگزار می شود+ تصاویر
  • برگزاری جلسه هماهنگی ششمین جشنواره گل و گیاه بابل/ جشنواره اسفندماه برگزار می شود+ تصاویر
  • برگزاری جلسه هماهنگی ششمین جشنواره گل و گیاه بابل/ جشنواره اسفندماه برگزار می شود+ تصاویر
  • برگزاری جلسه هماهنگی ششمین جشنواره گل و گیاه بابل/ جشنواره اسفندماه برگزار می شود+ تصاویر
  • برگزاری جلسه هماهنگی ششمین جشنواره گل و گیاه بابل/ جشنواره اسفندماه برگزار می شود+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید