جزئیات خبر
29مهر 1397

10:26 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری جلسه مبارزه با مگس مدیترانه ای در سازمان جهادکشاورزی مازندران+ تصاویر

  • برگزاری جلسه مبارزه با مگس مدیترانه ای در سازمان جهادکشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه مبارزه با مگس مدیترانه ای در سازمان جهادکشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه مبارزه با مگس مدیترانه ای در سازمان جهادکشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه مبارزه با مگس مدیترانه ای در سازمان جهادکشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه مبارزه با مگس مدیترانه ای در سازمان جهادکشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه مبارزه با مگس مدیترانه ای در سازمان جهادکشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه مبارزه با مگس مدیترانه ای در سازمان جهادکشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه مبارزه با مگس مدیترانه ای در سازمان جهادکشاورزی مازندران+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید