جزئیات خبر
5آبان 1397

12:55 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری کلاس آموزشی سامانه پایش محصولات کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران +تصاویر

  • برگزاری کلاس آموزشی سامانه پایش محصولات کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران +تصاویر
  • برگزاری کلاس آموزشی سامانه پایش محصولات کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران +تصاویر
  • برگزاری کلاس آموزشی سامانه پایش محصولات کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران +تصاویر
  • برگزاری کلاس آموزشی سامانه پایش محصولات کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران +تصاویر
  • برگزاری کلاس آموزشی سامانه پایش محصولات کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران +تصاویر
  • برگزاری کلاس آموزشی سامانه پایش محصولات کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران +تصاویر
  • برگزاری کلاس آموزشی سامانه پایش محصولات کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید