جزئیات خبر
5آبان 1397

12:50 - مشاور و رییس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران

کارگاه آموزشی تغذیه درختان میوه (مرکبات) در سازمان جهادکشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر

 • کارگاه آموزشی تغذیه درختان میوه (مرکبات) در سازمان جهادکشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی تغذیه درختان میوه (مرکبات) در سازمان جهادکشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی تغذیه درختان میوه (مرکبات) در سازمان جهادکشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی تغذیه درختان میوه (مرکبات) در سازمان جهادکشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی تغذیه درختان میوه (مرکبات) در سازمان جهادکشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی تغذیه درختان میوه (مرکبات) در سازمان جهادکشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی تغذیه درختان میوه (مرکبات) در سازمان جهادکشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
 • کارگاه آموزشی تغذیه درختان میوه (مرکبات) در سازمان جهادکشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید