جزئیات خبر
6آبان 1397

13:19 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

دیدار نمایندگان فائو با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

  • دیدار نمایندگان فائو با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • دیدار نمایندگان فائو با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • دیدار نمایندگان فائو با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • دیدار نمایندگان فائو با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • دیدار نمایندگان فائو با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • دیدار نمایندگان فائو با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید