جزئیات خبر
7آبان 1397

11:44 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر

 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر
 • برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در سازمان جهادکشاورزی مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید