جزئیات خبر
10آبان 1397

11:00 - روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان آمل خبرداد

تجلیل از خدمات آقای مهندس حسن ابراهیمی معاون اداری مالی شهرستان آمل

  • تجلیل از خدمات آقای مهندس حسن ابراهیمی معاون اداری مالی شهرستان آمل
  • تجلیل از خدمات آقای مهندس حسن ابراهیمی معاون اداری مالی شهرستان آمل
  • تجلیل از خدمات آقای مهندس حسن ابراهیمی معاون اداری مالی شهرستان آمل
  • تجلیل از خدمات آقای مهندس حسن ابراهیمی معاون اداری مالی شهرستان آمل
  • تجلیل از خدمات آقای مهندس حسن ابراهیمی معاون اداری مالی شهرستان آمل
  • تجلیل از خدمات آقای مهندس حسن ابراهیمی معاون اداری مالی شهرستان آمل
  • تجلیل از خدمات آقای مهندس حسن ابراهیمی معاون اداری مالی شهرستان آمل
  • تجلیل از خدمات آقای مهندس حسن ابراهیمی معاون اداری مالی شهرستان آمل
  • تجلیل از خدمات آقای مهندس حسن ابراهیمی معاون اداری مالی شهرستان آمل
  • تجلیل از خدمات آقای مهندس حسن ابراهیمی معاون اداری مالی شهرستان آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید