جزئیات خبر
12آبان 1397

12:00 - سخنگوی سازمان جهادکشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر

  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید