جزئیات خبر
12آبان 1397

12:02 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر

  • برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با محوریت مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید