جزئیات خبر
13آبان 1397

08:15 - مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران:

20 هزار هکتار از مزارع کلزا مازندران بذرکاری شد/ 11 هزار هکتار سبز شد

20 هزار هکتار از مزارع کلزا مازندران بذرکاری شد/ 11 هزار هکتار سبز شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید