جزئیات خبر
13آبان 1397

08:47 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

افزایش 110 درصدی کشت مکانیزه کلزا در گلوگاه

افزایش 110 درصدی کشت مکانیزه کلزا در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید