جزئیات خبر
13آبان 1397

12:02 - سخنگوی سازمان جهادکشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری کارگاه آموزشی دانه های روغنی (سویا) در سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

  • برگزاری کارگاه آموزشی دانه های روغنی (سویا) در سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی دانه های روغنی (سویا) در سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی دانه های روغنی (سویا) در سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی دانه های روغنی (سویا) در سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی دانه های روغنی (سویا) در سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی دانه های روغنی (سویا) در سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی دانه های روغنی (سویا) در سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی دانه های روغنی (سویا) در سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی دانه های روغنی (سویا) در سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی دانه های روغنی (سویا) در سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید