جزئیات خبر
13آبان 1397

12:13 - مشاور رییس و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری سومین جلسه کمیته تخصیص اعتبارات استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید