جزئیات خبر
13آبان 1397

12:47 - مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی سازمان خبر داد

جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور+ تصاویر

  • جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور+ تصاویر
  • جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور+ تصاویر
  • جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور+ تصاویر
  • جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور+ تصاویر
  • جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور+ تصاویر
  • جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور+ تصاویر
  • جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور+ تصاویر
  • جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور+ تصاویر
  • جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور+ تصاویر
  • جلسه هماهنگی برگزاری هجدهمین همایش ملی برنج کشور+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید