جزئیات خبر
13آبان 1397

13:07 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا خبر داد:

حضور کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان نکا در راهپیمایی 13 آبان

  • حضور کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان نکا در راهپیمایی 13 آبان
  • حضور کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان نکا در راهپیمایی 13 آبان
  • حضور کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان نکا در راهپیمایی 13 آبان
  • حضور کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان نکا در راهپیمایی 13 آبان
  • حضور کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان نکا در راهپیمایی 13 آبان
  • حضور کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان نکا در راهپیمایی 13 آبان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید