جزئیات خبر
14آبان 1397

09:16 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل خبر داد:

قرار داد کشت کلزا در 256 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آمل / بیش از 180 هکتار سطح سبز شده

قرار داد کشت کلزا در 256 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آمل / بیش از 180 هکتار سطح سبز شده

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید