جزئیات خبر
14آبان 1397

09:16 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

قرار داد کشت کلزا در 250 هکتار از زمین های زراعی آمل

قرار داد کشت کلزا در 250 هکتار از زمین های زراعی آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید