جزئیات خبر
14آبان 1397

11:24 - مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر اعلام کرد

تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر

 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر
 • تولید سالانه 1700 تن گوشت قرمز در قائم شهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید