جزئیات خبر
14آبان 1397

13:10 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

اجرای حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز

اجرای حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید