جزئیات خبر
19آبان 1397

07:48 - مدیر جهادکشاورزی محمودآباد خبر داد:

برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر

 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر
 • برگزاری سه رزمایش پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه در محمودآباد + تصایر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید