جزئیات خبر
20آبان 1397

07:59 - مدیر جهاد کشاورزی چالوس خبر داد:

افتتاح و بهره برداری از حمام ضد کنه دام در چالوس

  • افتتاح و بهره برداری از حمام ضد کنه دام در چالوس
  • افتتاح و بهره برداری از حمام ضد کنه دام در چالوس
  • افتتاح و بهره برداری از حمام ضد کنه دام در چالوس
  • افتتاح و بهره برداری از حمام ضد کنه دام در چالوس
  • افتتاح و بهره برداری از حمام ضد کنه دام در چالوس

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید