جزئیات خبر
26آبان 1397

13:35 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

ردیابی مگس میوه در 450 هكتارازباغ هاي گلوگاه

ردیابی مگس میوه در 450 هكتارازباغ هاي گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید