جزئیات خبر
27آبان 1397

13:39 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید