جزئیات خبر
28آبان 1397

12:10 - مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی سازمان خبر داد

برگزاری جلسه ستاد هفته بسیج سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

  • برگزاری جلسه ستاد هفته بسیج سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد هفته بسیج سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد هفته بسیج سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد هفته بسیج سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد هفته بسیج سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد هفته بسیج سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد هفته بسیج سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد هفته بسیج سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد هفته بسیج سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه ستاد هفته بسیج سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید