جزئیات خبر
28آبان 1397

15:04 - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج

 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج
 • 99 درصد برنج مازندران سالم است/کشت مکانیزه 27 درصدی برنج

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید