جزئیات خبر
30آبان 1397

11:15 - مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر

 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر
 • برگزاری جلسه هماهنگی هفته گرامیداشت هفته جهانی خاک در مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید