جزئیات خبر
1آذر 1397

09:41 - مشاور رییس سازمان و مدیر روابط عمومی سازمان:

جلسه کمیته تخصیص اعتبارات و پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر

  • جلسه کمیته تخصیص اعتبارات و پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
  • جلسه کمیته تخصیص اعتبارات و پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
  • جلسه کمیته تخصیص اعتبارات و پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
  • جلسه کمیته تخصیص اعتبارات و پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
  • جلسه کمیته تخصیص اعتبارات و پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
  • جلسه کمیته تخصیص اعتبارات و پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
  • جلسه کمیته تخصیص اعتبارات و پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
  • جلسه کمیته تخصیص اعتبارات و پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر
  • جلسه کمیته تخصیص اعتبارات و پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید